Hotline: 082.332.0538

Thông tin thanh toán

[section label=”Giới thiệu” class=”gioi-thieu”]

[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

Giuseart.com được thành lập tháng 11/2016 dưới dạng Blog cá nhân, với mục đích ban đầu là nơi lưu trữ những bài viết kiến thức hoặc những sản phẩm sáng tạo trong quá trình học tập, làm việc.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”104″ image_size=”original”]

Thông tin thanh toán

1. Vietcombank
– Số tài khoản: 0691000374599
– Chủ tài khoản: Lê Văn Thiện
– Chi nhánh: Hà Tây

2. ACB
– Số tài khoản: 221262879
– Chủ tài khoản: Lê Văn Thiện
– Chi nhánh: Hà Thành

3. Agribank
– Số tài khoản: 2000206180703
– Chủ tài khoản: Lê Văn Thiện
– Chi nhánh: Đà Nẵng

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ class=”cot3″]

Giới thiệu

Giới thiệu GiuseArt
Tầm nhìn chiến lược
Hướng dẫn mua hàng

[button text=”Chat Facebook” letter_case=”lowercase” radius=”4″ expand=”true” icon=”icon-facebook” icon_pos=”left” link=”https://messenger.com/joseph.thien.75″ target=”_blank”]

[button text=”Hotline: 0972.939.830″ letter_case=”lowercase” color=”success” radius=”4″ expand=”true” icon=”icon-phone” icon_pos=”left” link=”tel:09729039830″]

Hỗ trợ Online

[featured_box img=”670″ img_width=”39″ pos=”left”]

Kinh doanh 1
Mr. Thiện: 0972.939.830

[/featured_box]
[gap height=”15px”]

[featured_box img=”675″ img_width=”39″ pos=”left”]

Kinh doanh 2
Mrs. Loan: 0972.939.830

[/featured_box]
[gap height=”15px”]

Bài viết – tin tức

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”small” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”5″ show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”5″ comments=”false” image_height=”60%” image_width=”20″ text_pos=”middle” text_align=”left”]

[/col]

[/row]

[/section]

.
.