Hotline: 082.332.0538

Thiết Kế, Thi Công Phòng Sạch Công Nghiệp

Dự Án Đã thực hiện

Dự án phòng sạch
DEA RYONG 4
AULUTECH 1
NARKO 1
Mb1
2
Sửa chữa, Cải tạo, Tu bổ, Phục hồi công trình công nghiệp
Thế mạnh của AN PHU ICC., JSC là thiết kế, xin phép, thi công các công trình công nghiệp.Ngoài An...
Chi tiết
.
.